Ogłoszenia
Intencje
ZASADY UCZESTNICTWA W NABOŻEŃSTWACH LITURGICZNYCH PODCZAS STANU EPIDEMII W PARAFII PW. MATKI BOŻEJ BOLESNEJ W CZELADZI

1. Msze św. w niedzielę odprawiane będą o godz. 7.30, 9.30, 11.30 i 18.00. W tygodniu o godz. 7.00 i 18.00.
2. Nadal obowiązuje obowiązek zachowania odpowiedniej odległości oraz zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży lub maseczki. Z tego obowiązku zwolnieni są duchowni sprawujący kult religijny. Inni wierni uczestniczący w obrzędach liturgicznych, podczas przebywania w kościele, na terenie przykościelnym, w zakrystii i kancelarii parafialnej są zobowiązani, aby zakryć usta i nos, zgodnie z ogólnymi zasadami.
3. Zalecamy zachowanie zasady przyjmowania Komunii św. na rękę. Kładąc lewą dłoń na prawą, na którą umieszczona zostanie hostia. Komunię św. przyjmujemy przy udzielającym jej kapłanie.
4. Sakrament Pokuty i pojednania sprawowany jest w kościele przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.Modlitwa:
„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!"

Numer Konta Parafii Matki Bożej Bolesnej
Czeladź-Piaski ul. T. Kościuszki 5
41-253 Czeladź
Alior Bank - Numer Rachunku
66 2490 0005 0000 4500 9951 8862