Ogłoszenia

23.08.2018


Intencje

23.09.2018


„Zwiększenie atrakcyjności i wzmocnienie funkcji kulturowych zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi poprzez przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych i zabezpieczenie go przed postępującą degradacją”


Celem projektu „Zwiększenie atrakcyjności i wzmocnienie funkcji kulturowych zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi poprzez przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych i zabezpieczenie go przed postępującą degradacją” jest wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych i remontowych zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi. Realizacja projektu pozwoli zatrzymać postępujący proces degradacji obiektu związany m.in. ze szkodami górniczymi. Planowane do podjęcia prace uatrakcyjnią go również dla nowych odwiedzających. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zwiększenie zakresu działalności kulturalnej kościoła co przełoży się na wyższą liczbę odwiedzających. Obecny stan techniczny zabytku wymaga podjęcia pilnych prac. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych w zakresie elewacji kościoła, posadzki, dachu, stolarki drzwiowej, ślusarki okiennej i witraży, ścian wewnętrznych kościoła, przebudowa wejść zewnętrznych, wykonanie 2 ołtarzy, malowanie ścian, założenie ogrzewania oraz napraw spękań i uszkodzeń wynikających ze szkód górniczych, w tym wzmocnienie podłoża i wykonanie opaski żelbetowej wokół kościoła.

Całkowita wartość projektu: 4 376 834,55 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 4 137 515,12 PLN