Strona główna


Poświęcenie obrazów


W sanktuarium św. Jana Marii Vianneya i jednocześnie parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi zostały zawieszone i poświęcone nowe wizerunki świętych: „Małej Wielkiej Świętej” – św. Filomeny, ulubionej świętej Proboszcza z Ars, św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Ponadto do kościoła wróciła, umieszczona pierwotnie w głównym ołtarzu przywieziona z Francji figura Matki Bożej z Lourdes. Poświęcenia, podczas czerwcowego nabożeństwa fatimskiego, dokonał ks. kan. Paweł Nowak – penitencjarz diecezjalny.
W historii Kościoła św. Jan Maria Vianney i św. Filomena to wyjątkowa para świętych. Proboszcz z Ars mawiał: „Ilekroć prosiłem o coś Boga przez jej przyczynę, zawsze byłem wysłuchany”. Osobiście twierdził, że to wielka święta, którą Bóg wyjątkowo uwielbia. W Polsce istnieje jedyna parafia i sanktuarium tej świętej w Gniechowicach (archidiecezja wrocławska).
W wielu miejscach, m.in. w Mzykach (archidiecezja częstochowska), Luzino (diecezja gdańska) rozwija się jej kult i odbywają się nabożeństwa. Do tych wyjątkowych miejsc przez namalowany przez Katarzynę Buszydlik obraz dołączyło sanktuarium w Czeladzi-Piaskach. Przygotowywane jest specjalne nabożeństwo liturgiczne.