Strona główna

Wielki Czwartek 2012

Wielkoczwartkowe zamyslenia.
Obmycie nóg Apostołom na znak służenia drugim.
Ustanowienie Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa .
Pojmanie Pana Jezusa w Getsemani .
Osadzenie Pana Jezusa w t/z "Ciemnicy".
Grób Pański 2012

Tajemnica Paschalna - męka śmierć i zartwychwstanie Chrystusa. Misterium paschalne to DNA życia duchowego. Doświadczenie paschalne towarzyszy nam każdego dnia. Odkupienie i Zbawienie CZŁOWIEKA - Ciebie i mnie. Jezus odkupił człowieka, to znaczy wybawił z grzechu i śmierci wiecznej, odzyskał człowieka dla Boga. Zbawienie to szczęście przebywania w chwale z Bogiem.
Grób Zmartwychwstałego 2012

Prawdziwa miłość jest źródłem życia: ogród, w którym miało się znajdować ciało, przemienia się w ogród łaski wiecznotrwałej.
Ołtarz Wielkanocny 2012

Zmartwychwstanie Chrystusa jest początkiem naszego zbawienia, a zatem naszego zmartwychwstania. Oto dziś jest Pascha, bracia! Radosnej Paschy wam wszystkim! ALLELUJA!