Strona główna

Odpust św. Jana Vianneya
Podobnie jak w zeszłym roku, tak i w tym w naszej świątyni miało miejsce spotkanie kapłanów diecezji sosnowieckiej. W sobotę, 4 sierpnia, prezbiterzy zgromadzili się na wspólnej modlitwie przy relikwiach św. Jana Marii Vianneya, Proboszcza z Ars. Najpierw ksiądz diakon Adrian Mantykiewicz poprowadził adorację. Po niej ks. abp Stanisław Nowak z Częstochowy wygłosił konferencję, w której wspominał dzień, w którym relikwie patrona proboszczów zostały przywiezione na Piaski, ale także wspominał dzień, w którym jako rektor przyjmował naszego księdza Proboszcza do seminarium. Momentem centralnym była uroczyście sprawowana msza św. Podczas homilii abp Nowak mówił o pięknie życia z Bogiem. Bliskość Chrystusa powoduje, że człowiek staje się piękny. Kaznodzieja wskazał na św. Jana Marię Vianneya i bł. Jana Pawła II jako na ludzi ewangelicznie pięknych. Po Eucharystii kapłani wraz z uczestniczącymi w uroczystościach Rycerzami Kolumba i chórem parafialnym spotkali się w ogrodzie przy plebanii, gdzie czekał na nich posiłek przyrządzony przez nasze ofiarne parafianki. Nie można również nie zauważyć, że w dniu tym przybył do nas nasz nowy prefekt, ks. Michał Knapik, który dzień później celebrował uroczystą mszę św. o godz. 9:30 i udzielił wiernym prymicyjnego błogosławieństwa.

Grzegorz Wiończyk