Strona główna

Figury i obrazy naszej Parafii

Umieszczona na dziedzińcu kościoła od strony ul. Francuskiej figura św. Barbary znajdowała sie pierwotnie w wykutej w 1931 roku samorzutnie przez górników kaplicy podziemnej. Kaplica była położona w rejonie szybu "Julian". Przestała istnieć w latach 50-tych XX wieku. Posąg "Mater Dolorosa" z tej samej kaplicy umieszczony jest w kostnicy przykościelnej.

6 października 1986 roku ks.dr Stanisław Nowak, biskup prdynariusz częstochowski poświęcił obraz św. Jana Vianney, dzieło artysty malarza Marka Gajewskiego. Tego dnia również, ks. biskup złożył w ołtarzu relikwie świętego, przywiezione z Ars i ustanowił kościół sanktuarium świętego patrona duszpasterzy Jana Marii Vianney'a. Warto przypomnieć, że z tej samej rodziny Vianney'ów pochodził inżynier Wiktor Vianney, który w latach 1905-1931 funkcję Dyrektora Towarzystwa Bezimiennego Kopalń Węgla "Czeladź". Zarządzając Towarzystwem Wiktor Vianney stworzył uchodzącą wówczas za wzorową kolonię robotniczą Piaski oraz przyczynił się do rozwoju i unowocześnienia samej kopalni. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi nadanym mu przez przez Prezydenta RP.

źrodła : parafia Matki Boskiej Bolesnej w Czeladzi-Piaskach, Artur Rejdak "Czeladź-Piaski szkic historyczny