Strona główna

Zabytkowe ołtarze

Kościół posiada 5 ołtarzy. Ołtarz główny, kamienny jest konsekrowany i uprzywilejowany. Nad ołtarzem umieszczona jest kamienna "Pieta" projektu artysty rzeźbiarza p. Zagórskiego. W północnej części nawy poprzecznej umieszczony jest drewniany ołtarz Matki Boskiej a nad nim witraż św. Barbary, patronki górników. W części południowej tejże nawy ustawiono ołtarz serca Pana Jezusa zbudowany z pińczowskiego marmuru 27.05.1962 r, konsekrowany przez ks. biskupa Stanisława Czajkę, sufragana częstochowskiego. Nad ołtarzem widnieje witraż najświętszego serca Pana Jezusa błogosławiącego dwa zaprzyjaźnione narody, polski i francuski. Obok ołtarza usytuowana jest kamienna chrzcielnica. W oknach naw bocznych umieszczone są witraże ufundowane przez parafian i ks. prałata Stanisława Łopacińskieg, a między oknami obrazy drogi krzyżowej kanonicznie erygowanej w marcu 1949 roku. Przy wejściu głównym usytuowano na marmurowej tablicy akt darowizny kościoła opisany w języku polskim i łacińskim.

źrodła : parafia Matki Boskiej Bolesnej w Czeladzi-Piaskach, Artur Rejdak "Czeladź-Piaski szkic historyczny