Strona główna

Sakrament Chrztu świętego

Istota sakramentu:

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania : "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie" (KKK 1213). Chrzest nie tylko oczyszcza ze wszystkich grzechów, lecz także czyni neofitę "nowym stworzeniem" (2 Kor 5, 17), przybranym synem Bożym (KKK 1265).


Kto może przyjąć chrzest:

Zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony (KKK 1246)


Przygotowania:

Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zgłaszają się do kancelarii, aby wyrazić wolę ochrzczenia swego dziecka. Otrzymują formularz prośby o chrzest dziecka, który czytelnie wypełniają i przynoszą na katechezę przedchrzcielną razem z aktem urodzenia dziecka i zaświadczeniami dla rodziców chrzestnych.

Jeżeli rodzice nie pochodzą z naszej parafii to po rozmowie z kapłanem i wyrażeniu przez niego zgody na chrzest w naszej parafii, zgłaszają się do proboszcza swojej parafii w celu otrzymania zezwolenia na chrzest poza uprawnioną parafią.


Błogosławieństwo rocznych dzieci:

Zachęcamy wszystkich rodziców, aby zgłosili się do kancelarii w celu ustalenia szczegółów dotyczących błogosławieństwa ich dzieci w pierwszą rocznicę chrztu świętego.


Terminy Chrztu na rok 2012:

- pierwsza niedziela każdego miesiąca
- trzecia niedziela każdego miesiąca