Strona główna

Pierwsza Komunia Święta:

Co wiemy o Sakramencie:

Przyjmują ją dzieci w drugiej klasie szkoły podstawowej po dwóch semestrach przygotowania w ramach katechezy parafialnej.
Osoby dorosłe, które nie przyjęły jeszcze Sakramentu Pojednania i Pokuty oraz Komunii św., a chcą teraz to uczynić, zgłaszają się do duszpasterza w celu omówienia odpowiedniego przygotowania w trybie indywidualnym.


Formacja do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej

1. Przygotowanie w rodzinie
- codzienna wspólna modlitwa
- Msza św. o 11.30 w niedzielę z rodzicami
Msza święta niedzielna stanowi ważny element przygotowania. Pozwala dziecku w naturalny sposób "oswoić się" z Liturgią Mszy św., nabrać umiejętności w odpowiednim zachowaniu, modlitwie i postawach liturgicznych. Rodzice są tutaj najlepszymi nauczycielami. Pobożne i zaangażowane uczestnictwo rodziców we Mszy św. pozwala dziecku zrozumieć, że Msza św. niedzielna jest ważnym wydarzeniem w życiu rodziny.
- Praca rodziców z dzieckiem
Prawdziwe postępy dziecka zależą w dużej mierze od zaangażowania rodziców, zainteresowania się omawianymi treściami i badania, na ile dziecko przyswaja sobie przekazywane treści oraz pomocy w zrozumieniu prawd chrześcijańskich. W domu rodzice współpracują z katechetami i kapłanami. Jeżeli dziecko nie wykazuje odpowiedniego przygotowania, to wina leży przede wszystkim po stronie rodziców, którzy nie pomagają dziecku.


2. Lekcje religii w szkole

Przeprowadzane są według ustalonego w szkole planu i programu. Ksiądz Proboszcz będzie konsultował z katechetą postępy dziecka.


3. Spotkania przyparafialne

Spotkania odbywają się od września do maja.