Strona główna

Sakrament Namaszczenia Chorych
i Komunia Święta dla chorych

Co wiemy o Sakramencie:

   "Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu"
Katechizm Kościoła Katolickiego 1499


Przyjęcie Sakramentu:

   Zachęcamy chorych naszej parafii, którzy nie mogą przychodzić na mszę świętą do przyjmowania Komunii św. w domu w soboty po pierwszym piątku miesiąca. Zachęcamy także do przyjmowania Sakramentu Namaszczenia Chorych, gdy choroba jest bardzo poważna lub stan zdrowia się pogarsza. Nie bójmy się tego sakramentu. To nie jest sakrament dla umierających, a często wzywa się kapłana, kiedy osoba jest w agonii. Każdy sakrament powinien być przyjmowany świadomie i z wiarą. Sakrament Namaszczenia Chorych ma wspierać chorego, a jeśli taka jest wola Boża, to nawet go uzdrowić. Ktoś, kto zbliża się do śmierci powinien świadomie przeżyć spowiedź i przyjąć Wiatyk, czyli Komunię św. na drogę do wieczności.


Terminarz Odwiedzin chorych:

Odwiedziny chorych w pierwsze soboty miesiąca