Strona Główna


Najbliższe spotkanie Szkoły Duchowości, 8 maja, poprowadzi ks. dr Grzegorz Strzelczyk, znany teolog i duszpasterz z Katowic. Po siedmiu spotkaniach dotyczących wiary, podejmiemy temat nadziei i jej roli w naszym życiu duchowym.

Św. Jan od Krzyża uświadamia nam, że nadzieja uzdrawia naszą pamięć. Nasze indywidualne historie, każdą porażkę i zło, każdą radość i poczucie sensu należy odczytać w perspektywie nadziei spełnienia Bożych obietnic. Nadzieja chrześcijańska to nie marzycielstwo! Można tu przywołać cenne i trafne słowa wiersza Adama Asnyka: „Miejcie nadzieję!… Nie tę lichą, marną/ Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,/ Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno/ przyszłych poświęceń w duszy bohatera”. I tutaj musimy pamiętać: ta przyszłość zaczyna się dziś, a nadzieja już się spełnia…

Temat: Między cnotą a darem. Nadzieja w duchowości chrześcijańskiej

18:00 Eucharystia
18:45 Konferencja
19:30 Medytacja

Zapraszamy do odwiedzenia strony ks. Strzelczyka: www.strzelczyk.edu.pl
Polecamy również najnowszą książkę autorstwa ks. Strzelczyka i Szymona Hołowni:
http:// www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,3663,Niebo-dla-srednio-zaawansowanych"Czym jest Szkoła Duchowości"

Szkoła duchowości to przestrzeń, w której spotkać się mogą osoby szukające dróg rozwoju życia duchowego. Podczas comiesięcznych spotkań pragniemy otworzyć się na bogactwo chrześcijańskiej tradycji mistycznej w dwóch wymiarach: intelektualnym i praktycznym. Spotkania te obejmują w swoim planie tematyczną konferencję oraz wspólną modlitwę medytacyjną prowadzoną przez zaproszonego gościa.

Szkoła duchowości, której istotną częścią jest medytacja, charakteryzuje się zarówno rysem indywidualnym jak i wspólnotowym. Zbieramy się wokół Chrystusa: przede wszystkim jednocząc się z Nim i między sobą podczas Eucharystii. Nasze spotkania kończą się jednak modlitwą osobistą, głębokim pozostawaniem sam na sam z Tym, o którym wiemy, że nas kocha - jak mawiała św. Teresa od Jezusa. Zarówno w jednym jak i drugim pomaga nam katecheza, której celem nie jest jedynie przedstawienie jakiś, skądinąd ważnych, prawd. Konferencje mają nam pomóc iść pewniej po ścieżkach rozwoju życia duchowego.

Mówiąc o szkole duchowości musimy mieć na myśli cały skarb duchowej doktryny Kościoła. Nie chodzi zatem o „kurs”, ale o postępowanie do przodu w szkole Mistrza z Nazaretu. Chrzest święty wymaga od nas wysiłku otwierania swych serc na Jezusa, przyjmowania Jego postaw; także postawy modlitwy. Jak pisał kard. Joseph Ratzinger: Stawać się chrześcijaninem to brać udział w modlitwie Jezusa, wstępować w Jego model życia, tzn. w Jego model modlitwy ... wraz z Nim powiedzieć ,Ojcze’ i w ten sposób stać się dzieckiem, synem Bożym, w jedności Ducha, który pozwala nam być sobą i właśnie tak włącza nas zarazem w Jedność Boga. Serdecznie zapraszamy!

Jesteś   gościem

Webmaster