Strona Główna

Relacja ze spotkania 12 października 2011

We wprowadzającej konferencji dr Aleksander Bańka (filozof i politolog, lider Centrum Duchowości w Tychach) przedstawił nam fundament życia duchowego. Jest nim, jak to sam tytuł głosi, dialogalny dynamizm Boga, który wychodzi ku człowiekowi. Jak mówił nasz prelegent Bóg jest kimś doskonałym. Objawił się Mojżeszowi jako Będący ("Jestem, który jestem"). Historia Izraela to historia Bożych interwencji.
Podobnie jest w naszym życiu. Bóg jest stale obecny, nigdy nas nie opuszcza. Św. Jan Apostoł mówi: Bóg jest miłością. Bóg, który jest obecny jest miłością. Miłość dr Bańka zdefiniował jako posiadanie siebie w całkowitym oddaniu siebie. Bóg posiada siebie najdoskonalej, filozofia mówi, że Jego istota i istnienie są tożsame. Może zatem dać siebie bez granic. Ponadto uzdalnia nas to odpowiedzi w miłości.

Zdjęcia