Strona główna


Wspólnoty Parafialne

Duszpasterze

Ministranci

Dzieci Boże

Świecki Zakon Franciszkański

Róże Żywego Różańca

Jasnogórska Rodzina Różańca


Grupy przy Parafii

Caritas

CARITAS

Spotkania grupy Caritas odbywają się w każdy wtorek w godzinach 16.00 - 17.00.