Strona główna


Wspólnoty Parafialne

Duszpasterze

Ministranci

Dzieci Boże

Świecki Zakon Franciszkański

Róże Żywego Różańca

Jasnogórska Rodzina Różańca


Grupy przy Parafii

Caritas

PROBOSZCZ
ks. Józef Handerek

Magister teologii. Urodził się 11 marca 1961 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 maja 1989 roku. Od 2009 roku był administratorem parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi - Piaskach. Od 8 maja 2010 roku jest proboszczem parafii.
REZYDENT
ks. Tadeusz Stępień

Kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej św. Wojciecha w Jaworznie. Urodził się 20 października 1935 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 października 1958 roku. Od 2008 roku jest emerytem.
WIKARY
ks. Tomasz Zmarzły

ks. mgr lic. teologii i mgr historii sztuki, ur. 11.12.1975, święcenia kapłańskie 10.06.2000